al contingut a la navegació Informació de contacte

Registre Civil i Jutjat de Pau

El Registre Civil i el Jutjat de Pau municipals són dos organismes municipals vinculats al Departament i Ministeri de Justícia. Ambdós tenen funcions específiques que contribueixen a la regulació i gestió de molts aspectes de la vida ciutadana.

Fotoram.io37.jpg

IMPORTÀNCIA PER A LA POBLACIÓ

Tant el Registre Civil com el Jutjat de Pau municipals són importants per diverses raons:

  • Garantia de drets: A través del Registre Civil, els ciutadans tenen garantits els seus drets a la identitat i a l'estat civil.
  • Cooperació judicial: El Jutjat de Pau facilita la comunicació amb els altres òrgans judicials als municipis, com el nostre, on no hi ha jutjat de primera instància i instrucció.
  • Facilitació d'aspectes legals: Ambdós serveis simplifiquen tràmits legals i administratius per als ciutadans, com la gestió de documents i l'obtenció de certificats oficials.

REGISTRE CIVIL: Funcions

1. Inscripció de naixements

  • Enregistrar tots els naixements que tenen lloc dins de la jurisdicció, establint així la identitat de cada ciutadà.

2. Inscripció de matrimonis

  • Quan dues persones decideixen unir-se, és l'encarregat de registrar el matrimoni  i en legalitza el tràmit.

3. Inscripció de defuncions

  • Registra totes les defuncions i les llicències de sepultura al cementiri municipal (serveis administratius de l'Ajuntament), la qual cosa permet el control demogràfic i la identificació dels difunts.

4. Tràmits i certificats

  • Proporciona certificats i realitza tràmits relacionats amb naixements, matrimonis i defuncions, que són necessaris per a moltes situacions legals i administratives.

JUTJAT DE PAU: Funcions

1. Delegació judicial

  • Poden assumir i cooperen amb el poder judicial en relació amb qüestions de menor importància jurídica.

2. Mediació

  • Pot oferir serveis de mediació per ajudar a les parts en conflicte a arribar a acords satisfactoris sense recórrer a un procés judicial.

3. Altres funcions