al contingut a la navegació Informació de contacte

Llar d'infants 'Blauet'

La llar d’infants 'Blauet', de titularitat municipal i autoritzat pel Departament d'Educació, és el centre que imparteix el primer cicle d'educació infantil.

L'escola bressol prioritza el desenvolupament del moviment i el control corporal, les primeres manifestacions del llenguatge i la comunicació i les pautes elementals de convivència i relació social, així com el descobriment de l’entorn immediat.

Fotoram.io60.jpg

impresion-de-mano.pngQUI SOM?

La llar d'infants Blauet té com a principal objectiu fer sentir als infants com a casa, creant un ambient acollidor i familiar al mateix temps que sigui divertit i didàctic.

educacion-en-el-hogar.png COM SÓN LES INSTAL·LACIONS?

Al centre hi predomina la llum natural i estem amb ple contacte amb la naturalesa.

bloques-de-juguete.png EL DIA A DIA A 'BLAUET': COM ÉS?

Cada dia està ple d’experiències! Es treballa l’aprenentatge a partir del joc, dels contes, de l’experimentació, la manipulació i l’exploració, sense oblidar les emocions i els sentiments, sempre respectant els ritmes i l’evolució de cada infant.
Els petits també adquireixen bons hàbits d’higiene, d’alimentació (esmorzar saludable) i de descans.

mama (1).pngLÍNIA PEDAGÒGICA

Segueix una línia pedagògica activa, on l’infant és el protagonista del seu procés d’aprenentatge i l’educador actua com a guia i genera situacions de descoberta.

1. L'actitud de l'equip pedagògic sempre és positiva i tolerant, perquè saben del potencial que tenen els infants i sobretot la responsabilitat que recau en l'equip, en ser uns dels referents durant aquests primers anys de vida dels nens i nenes. 
2. Es prioritza l’educació dels valors i de les emocions com a base per a un desenvolupament positiu de l’autoestima de la canalla.
3. S'inclouen a les propostes educatives materials naturals, reciclats i elaborats per les educadores que els puguin oferir més oportunitats d'aprenentatge.
4. Es dona molta importància al joc per promoure la socialització, els valors, el llenguatge, la imaginació i l'aprenentatge de conceptes nous, tot dins d’un enfocament globalitzat.
5. S'estableix una relació constant i fluida entre les famílies i l’equip d’educadores com a base per a una educació compartida, que permeti als infants adquirir la seguretat emocional necessària per a un desenvolupament harmònic de totes les seves capacitats.
6. Se celebren conjuntament activitats amb les famílies com ara les nostres festes i tradicions més arrelades al país per tal de donar-les a conèixer.

Blauet és una gran família on l'infant no té només una educadora, sinó que totes les persones que l'envolten en tenen cura.
Totes les educadores fan aquesta feina per vocació, perquè els agrada i, per això, saben escoltar els infants, donar-los suport i entendre’ls.
Creuen que en la seva tasca, perquè és un art que es fa amb anys d’experiència, voluntat i una gran dedicació.
Per a l’equip educatiu de la llar d’infants 'Blauet' el més important és veure els més petits contents i, per damunt de tot, tenir el privilegi de poder-los acompanyar essent partícips dels seus avenços, tant en l'àmbit personal com social i amb la implicació essencial de les famílies.

bebe.pngSERVEIS COMPLEMENTARIS

  • Servei d'acollida matinal
  • Menjador
  • Activitats d'estiu