al contingut a la navegació Informació de contacte

Hisenda local i tributs

La gestió econòmica eficaç és fonamental per a la sostenibilitat del municipi. A través de l'àrea d'Hisenda Local, exercim un paper clau en la supervisió i control dels recursos financers de la institució.

Fotoram.io91.jpg

ejecutar.png EIXOS D'ACCIÓ

1. Eficiència pressupostària

  • Garantim que els recursos públics es gestionin eficaçment i que els pressupostos s'aprofitin al màxim per atendre les necessitats del municipi.

2. Transparència i responsabilitat fiscal

  • Fomentem la transparència en la gestió financera de l'ajuntament i assegurem la rendició de comptes a la ciutadania sobre l'ús dels diners públics.

3. Reducció del deute municipal

  • Procurem minimitzar el deute de l'ajuntament i  que els recursos s'utilitzin de manera responsable per a reduir-lo.

4. Impuls de l'economia local

  • Implementem activitats que fomentin el creixement de les empreses locals i la creació d'ocupació.