al contingut a la navegació Informació de contacte

Memòria-Projecte de Restauració i consolidació de Santa Maria de Sarroqueta

Base reguladora: RESOLUCIÓ CLT/2366/2023, de 28 de juny, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a l'execució d'obres de restauració i consolidació d'immobles de notable valor cultural.