al contingut a la navegació Informació de contacte

Acompanyament, cohesió i suport social

Tenim el compromís essencial en la promoció de la cohesió social i el benestar tothom. L'àrea de joventut, gent gran, família i diversitat exerceix un paper clau en la creació d'entorns inclusius i solidaris.

Fotoram.io97 (1).jpg

ejecutar.png EIXOS D'ACCIÓ

1. Promoció de la inclusió

  • Som responsables d'assegurar que ningú sigui exclòs de la comunitat, independentment de la seva edat, situació econòmica, origen i identitat sexual.

2. Millora de la qualitat de vida de col·lectius d'especial atenció

  • Busquem la millora de la qualitat de vida de la gent gran i la seva participació activa i de relació social, així com mirem de proporcionar oportunitats i suport als joves i les famílies.

3. Foment de la diversitat i la igualtat

  • Creiem en la diversitat cultural, funcional i la igualtat de gènere i la defensa dels drets de les persones, amb una mirada propera als col·lectius vulnerables. 

4. Prevenció de problemes socials

  • Col·laborem i intervenim en projectes centrats en problemes socials com l'abandonament escolar, la soledat en la gent gran i les discriminacions de qualsevol mena.

5. Programes d'oci i aprenentatge per a joves, famílies i gent gran

  • Organitzem programes i activitats d'oci i aprenentatge que promoguin l'educació i els aprenentatges no formals i acadèmics i la participació cívica.

6. Coneixement de la diversitat cultural

  • Programem i donem suport a esdeveniments i celebracions que afavoreixin la diversitat cultural i promoguin el diàleg intercultural.