al contingut a la navegació Informació de contacte

Poblament rural i Pagesia

Afrontem el repte de gestionar, oferir i millorar serveis bàsics i promoure el desenvolupament en els petits pobles rurals del nostre municipi, així com en el sector de la pagesia, que són pilars fonamentals del desenvolupament econòmic, social i territorial.

Fotoram.io93.jpg

ejecutar.png EIXOS D'ACCIÓ

1. Desenvolupament sostenible

  • Promovem un desenvolupament sostenible en les zones rurals, garantint la conservació del medi ambient i la millora de les condicions de vida de la població local.

2. Suport a la pagesia

  • Fomentem la pràctica de l'agricultura i ramaderia sostenibles i proporcionem suport als pagesos locals per millorar la seva producció i accedir a nous mercats.

3. Preservació del patrimoni rural

  • Oferim suport i assessorament per a la preservació i la restauració del patrimoni rural, com masies, construccions tradicionals o paisatge pagès per tal de mantenir l'essència i l'atractiu de la vida rural.

4. Millora de les infraestructures en els pobles rurals

  • Invertim en la millora de serveis bàsics per facilitar la vida als petits pobles i arrelar i fer créixer la població.

5. Diversificació econòmica

  • Assessorem i orientem la creació i modernització d'explotacions agrícoles i ramaderes en àmbits com la producció agroalimentària, l'artesania i el turisme rural.