al contingut a la navegació Informació de contacte

Cultural i de Béns històrics, artístics i tradicionals

La gestió de l'acció cultural té com a objectiu fonamental fomentar i preservar la identitat cultural del nostre municipi, vetllar per la conservació del patrimoni, així com enriquir la vida cultural de la població.

Fotoram.io95.jpg

ejecutar.png EIXOS D'ACCIÓ

1. Promoció de la cultura local

  • Som responsables de promoure i conservar la cultura local, incloent-hi esdeveniments com les Falles, la Confraria de Sant Sebastià i la Fira de la Girella. A més, donem suport a tradicions i activitats d'estudi i recerca.

2. Subvencions i ajuts

  • Podem atorgar subvencions a propostes d'entitats locals i demanem ajuts per a la conservació del patrimoni i la vida cultural mitjançant la presentació de projectes estratègics per a aconseguir finançament públic i privat.

3. Gestió d'equipaments i centres culturals

  • Gestionem equipaments i centres culturals, mantenim les instal·lacions i n'assegurem l'accés i funcionament per al bé cultural de la comunitat.

4. Organització d'esdeveniments culturals

  • Organitzem i patrocinem tota mena d'esdeveniments culturals, com festivals, concerts, exposicions d'art o representacions teatrals. D'aquesta manera enriquim la vida cultural de la comunitat i promovem el turisme.

5. Conservació del patrimoni cultural

  • Protegim i vetllem pel patrimoni artístic, col·laborant amb altres institucions i buscant finançament a través del mecenatge i projectes específics. D'aquesta manera ajudem a mantenir viva la història i la identitat cultural del territori al qual pertanyem.

6. Promoció de la cultura com a motor econòmic

  • Entenem que cultura pot tenir un impacte positiu en l'economia local. Per això la fomentem i difonem la com a agent econòmic a través del turisme cultural i el suport i assessorament a la creació de petites empreses creatives que generin ocupació i riquesa.

7. Col·laboració amb altres institucions

  • Treballem en xarxa i col·laboració amb altres organismes i institucions, públiques i privades, d'arreu per a programar activitats i obtenir ajuts per a projectes culturals d'abast més gran.