al contingut a la navegació Informació de contacte

Atenció ciutadana i serveis de gestió i tècnics

Fotoram.io0.jpgL'equip de treball de l'ajuntament és fonamental per garantir el bon funcionament de l'administració local i oferir un servei eficaç a tothom. Aquest equip és format per un grup de professionals, cohesionat i molt ben format, que exerceixen diverses funcions i duen a terme tasques diverses per millorar la qualitat de vida de la comunitat local i com a servidors/es públics ajudar la ciutadania de manera propera i eficaç.

L'ajuntament és responsable de proporcionar una àmplia gamma de serveis públics de tota mena, comandants per l'equip de govern els treballadors i treballadores de la institució asseguren que aquests serveis funcionin correctament, atenen, informen, assessoren i acompanyen els ciutadans en tota mena de tràmits i procuren la millora de manera constant.

apoyo (1).gif INFORMACIÓ I ACOMPANYAMENT CIUTADÀ

Natàlia Ciutat Sanz

 • Agenda de l'alcaldia i de l'equip de govern

 • Informació, acompanyament i suport a la ciutadania

 • Registres municipal, civil i jutjat de pau

A/e: ajuntament@elpontdesuert.cat

documento.gif SERVEIS ADMINISTRATIUS

Blai Servent Abad

 • Llicències d'activitat, guals i vehicles abandonats

 • Padró de l'aigua

A/e: administracio@elpontdesuert.cat

euro.gif GESTIÓ ECONÒMICA

Inés Marín Feixa

 • Comptabilitat

 • Promoció econòmica

A/e: comptabilitat@elpontdesuert.cat

ingeniero.gif SERVEI TÈCNIC D'URBANISME I OBRES

Mònica Nogueras Peroy

 • Arquitecta municipal

Cristina Clemente Trillas

 • Llicències urbanístiques

José Abad Linde

 • Comandament de la brigada de manteniment

A/e: serveistecnics@elpontdesuert.cat

 universidad.gif SERVEIS CULTURALS I EDUCATIUS

Cristina Clemente Trillas

 • Cultura i serveis educatius

 • Gestió de subvencions

 • Festes i esdeveniments

A/e: cultura@elpontdesuert.cat

 premio.gif ESPORTS I LLEURE

Marta Boneu Vilaplana

 • Equipaments esportius

 • Esdeveniments esportius i de lleure

A/e: esports@elpontdesuert.cat

 brujula.gif PROMOCIÓ TURÍSTICA

Gihlani Cunill Gil

 • Informació turística

 • Promoció del territori, xarxes socials i difusió

A/e: turisme@elpontdesuert.cat