al contingut a la navegació Informació de contacte

Ple municipal

El Ple Municipal és l'òrgan de govern més important de l'Ajuntament. Està compost pels 11  regidors/res electes i té com a funció principal debatre i prendre decisions polítiques i administratives en nom de la comunitat local. Això inclou l'aprovació de pressupostos, normatives municipals, i la supervisió de serveis públics. La majoria absoluta en el nostre municipi és fixada en 6 regidors/es.

El Ple Municipal és un element clau en la democràcia dels nostres pobles, ja que representa la veu del municipi i les seves necessitats.

L'assistència a les sessions plenàries és pública i convidem tothom que hi assisteixi per tal de conèixer i avaluar l'acció política dels i de les nostres representants.

Les actes dels plens que se'n deriven també es poden consultar de manera oberta, per tal de garantir la màxima transparència de la institució.

Fotoram.io51.jpg

Detall del mural al·legòric sobre la unió lliure i democràtica de la ciutadania, que guarneix la sala de plens de l'Ajuntament del Pont de Suert.
Obra de l'artista Jordi Subirà i Pubill (1924-2021).