al contingut a la navegació Informació de contacte

Governança

logo.png El govern municipal

Les funcions i atribucions de l'equip de govern són diverses i crucials i s'estructuren en diferents àmbits d'acció.

L'equip de govern, escoltant i intercanviant punts de vista amb resta de la corporació, i amb la tasca d'acompanyament diari, constant i profitós del personal de la institució, s'ocupa de:

 • Garantir un bon govern, transparència en la gestió administrativa i econòmica de la institució.

 • Afermar, insistir, aconseguir i acordar projectes i finançament amb altres institucions, especialment amb les de rang superior, per tal de poder implementar i dur a terme l'acció de govern.

 • Fomentar el diàleg i la comunicació fluida amb tothom.

 • Millorar l'accés als serveis bàsics i embellir els nostres pobles.

 • Promoure els sectors econòmics i l'emprenedoria local.

 • Fer de la cultura el mitjà preferent per tal d'afavorir la cohesió social, el coneixement, la visió crítica i la consolidació de valors ètics que propiciïn l'educació, l'avenç i el progrés.

 • Impulsar la participació i el compromís ciutadà en les accions quotidianes i activitats de tota mena que es proposin.

 • Donar suport a les iniciatives de les entitats i associacions locals, així com altres institucions plantegin en benefici de la comunitat.

 • Desenvolupar polítiques de salut, suport i ajut, amb una mirada atenta a col·lectius que mereixen una especial atenció: joventut, gent gran o persones amb graus de vulnerabilitat o dependència.

 • Gestionar l'espai natural i fomentar accions de transició ecològica.

 • Supervisar i garantir la seguretat ciutadana en coordinació amb els serveis d'emergències i cossos de seguretat.

presidente.png IOLANDA FERRAN i CLOSA: Alcaldessa

 • Àrees:
  • Activitat econòmica i emprenedoria
  • Participació ciutadana
  • Administració i Recursos humans
  • Urbanisme, obres i serveis
A/e.: alcaldia@elpontdesuert.cat

hombre-de-influencia.png JOSEP M. RISPA i PIFARRÉ: 1a Tinença d'alcaldia

 • Àrees
  • Cultura i patrimoni artístic
  • Turisme
  • Medi Ambient i sostenibilitat
  • Habitatge i mobilitat
A/e.: regidoriacultura@elpontdesuert.cat

hombre-de-influencia.png ARIADNA GARCIA i CODINA: 2a Tinença d'alcaldia

 • Àrees:
  • Educació i coneixement
  • Joventut
  • Salut
  • Família i Gent Gran
  • Cohesió Social i igualtat
A/e.: regidoriaeducacio@elpontdesuert.cat

hombre-de-influencia.png SUSANNA GARRIDO i CASTRO: 3a Tinença d'alcaldia

 • Àrees:
  • Esports i lleure
  • Comunicació i Tecnologies de la informació
  • Joventut
A/e.: regidoriaesports@elpontdesuert.cat

hombre-de-influencia.png JOSEP ESCALES i PERUCHO: Regidor

 • Àrees:
  • Pobles
  • Pagesia
A/e.: regidoriapobles@elpontdesuert.cat

hombre-de-influencia.png MIQUEL SOLANES i GUASCH: Regidor

 • Àrees:
  • Hisenda
  • Activitat econòmica
  • Emprenedoria
A/e.: regidoriahisenda@elpontdesuert.cat