al contingut a la navegació Informació de contacte

SUBVENCIÓ DE L’OSIC ADQUISICIÓ DE FONS BIBLIOGRÀFICS O DOCUMENTALS EN FIRES O MERCATS ESPECIALITZATS 2023 BIBLIOTECA MUNICIPAL DEL PONT DE SUERT

DIMECRES 31 GENER 2024

L’Ajuntament del Pont de Suert ha estat beneficiari d’una subvenció per al desenvolupament del projecte “Adquisició de fons bibliogràfics o documentals en fires o mercats especialitzats 2023. Biblioteca Municipal del Pont de Suert (Exp. CLT516/23/000042) per import de 1.000,00 € en el  marc de la Resolució CLT/1601/2023, de 3 de maig, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a l’adquisició de fons bibliogràfics o documentals destinats a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya en fires o mercats especialitzats (DOGC núm. 8914, de 12 de maig de 2023).

L’execució de les actuacions objecte de l’ajut han estat les següents:

Adquisició de fons bibliogràfics i documentals a la Fira del Llibre del Pirineu celebrada a Organyà de l’1 al 3 de setembre i a la Fira Encontats celebrada a Balaguer del 20 al 24 de setembre.