al contingut a la navegació Informació de contacte

SUBVENCIÓ DE L’OSIC ADQUISICIÓ DE FONS BIBLIOGRÀFICS 2023 BIBLIOTECA MUNICIPAL DEL PONT DE SUERT

DIMARTS 30 GENER 2024

L’Ajuntament del Pont de Suert ha estat beneficiari d’una subvenció per al desenvolupament del projecte “Adquisició de fons bibliogràfics 2023. Biblioteca Municipal del Pont de Suert (Exp. CLT060/23/000271) per import de 4.000,00 € en el  marc de la Resolució Resolució CLT/383/2023, de 6 de febrer, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s’aprova la convocatòria en l’àmbit de les biblioteques, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva per a l’adquisició de diferents fons bibliogràfics destinats a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya (ref. BDNS 675216) (DOGC núm. 8855, de 15 de febrer de 2023).

L’execució de les actuacions objecte de l’ajut han estat les següents:

Adquisició de fons bibliogràfics i subscripcions a diaris i revistes destinats a la Biblioteca Municipal del Pont de Suert.