al contingut a la navegació Informació de contacte

Presentem al·legacions a l'avantprojecte de Llei de l’Estatut dels Municipis Rurals

DILLUNS 22 GENER 2024

L'equip de govern de l'ajuntament ha presentat al·legacions a l'avantprojecte de Llei de l’Estatut dels Municipis Rurals, que actualment tramita la Generalitat de Catalunya des del Departament de Presidència.

Aquest nou marc normatiu preveu:

 • Assegurar una adequada prestació dels serveis bàsics en els municipis rurals en condicions d’igualtat respecte a la resta de municipis.
 • Establir el marc normatiu de Catalunya que afecti els municipis rurals.
 • Garantir un model de prestació de serveis obert, col·laboratiu i transparent.
 • Evitar el despoblament dels municipis rurals i establir mecanismes per fixar la població al territori.
 • Mantenir la qualitat democràtica dels municipis rurals dotant-los de recursos personals, materials i econòmics suficients.
 • Garantir la participació dels municipis rurals en la presa de decisions en els àmbits d’actuació que els afectin.
 • Dissenyar i promoure polítiques públiques orientades a garantir la igualtat d’oportunitats de la població en els municipis rurals que afavoreixin el creixement i el desenvolupament del territori per assolir un major grau de cohesió territorial, econòmic, social i mediambiental.

Malgrat sentir-nos satisfets, perquè els municipis i comarques de la ruralia tinguin un marc normatiu específic que els consideri i ajudi, no estem d'acord amb algunes de les disposicions que l'articulat d'aquesta futura llei fixa. És per això que s'ha vist oportú presentar-hi una sèrie d'al·legacions que sustenten a poder:  

 • debatre quins indicadors permeten una discriminació positiva d’aquells municipis que sovint només se’ls valora per indicadors quantitatius com el nombre d’habitants.
 • redefinir la condició de 'municipi rural', que l'avantprojecte recull amb l’únic paràmetre de la població (-2.000 hab.), perquè en aquest cas estaríem parlant d’un estatut de municipis amb menor població, no de municipis rurals.
 • fer evident que som un municipi d'una comarca classificada segons aquest avantprojecte de llei com a “comarca amb un elevat grau de ruralitat”, però que, en canvi, en queda fora.
 • explicar que el nostre municipi va més enllà de la capital. De fet, és format per un total de 26 nuclis de població que van de 0 (deshabitat) a 67 persones (el més habitat), si n'excloem la vila del Pont de Suert. I, alhora, més del 95% de la seva superfície està ocupada per terres de conreu, pastures permanents, i superfície arbustiva i arbòria.
 • exposar que la gran distància a grans centres de serveis en temps; el nucli urbà de més de 10.000 habitants més proper al Pont de Suert és Lleida, 125 km (1 hora i 35 minuts); i la distància a Barcelona és de 276 km (3 hores i 11 minuts).

Podeu consultar el text complet de l'al·legació.

Fitxers adjunts