al contingut a la navegació Informació de contacte

Llegat hereditari de Joan Casimiro Bernades: entorn arqueològic del Monestir de Lavaix

DIJOUS 15 FEBRER 2024

Joan Casimiro Bernades, sempre recordat i respectat per la seva tasca de mantenidor de la memòria històrica del municipi i comarca, en traspassar decidí de fer un llegat econòmic del seu patrimoni personal de 60.000€ a l'ajuntament.

El seu objectiu era i és dignificar, fomentar l'estudi i vetllar per la conservació de l'entorn i restes arqueològiques del Monestir de Santa Maria de Lavaix.

El municipi del Pont de Suert li agraïm, profundament la generositat i la filantropia i serem lleials a aquest gest lloable.

Perquè la seva donació s'adeqüés al seu desig, en Joan C. va nomenar un petit cercle de confiança com a marmessors, els quals han constituït l’Associació Cultural Lavaix, per a supervisar aquest encàrrec.

En els darrers dies l’alcaldessa s'hi ha reunit per començar a posar fil a l'agulla i planificar, conjuntament, les accions a fer. Els principals punts tractats han estat:

✅ Estudiar i dignificar l’entorn de Lavaix, la qual cosa ha de generar un espai públic patrimonial. Per això, s’hi instal·laran panells informatius on s’expliqui de manera senzilla, rigorosa i didàctica, la història del monestir i el seu entorn, i se’n potenciï el valor paisatgístic. Els panells informatius també destacaran el paper de Joan Casimiro en aquesta recuperació.

✅ Definir actuacions en altres punts de l’entorn de Lavaix, com ara a les restes del castell, el camí ral de Montiberri i el despoblat de Milves. En aquest sentit, la xarxa de camins històrics ha de ser l’eix vertebrador per unir aquests indrets patrimonials.

✅ Promoure el suport institucional i cercar assessorarents qualificats per a desenvolupar aquest projecte global i, alhora, estar amatent des de l'administració a les línies d’ajuts que puguin convocar-se amb aquesta finalitat.

🗓️ Totes aquestes actuacions hauran de fer-se de forma esglaonada i en un termini màxim de tres anys (2027).

📷 ACPS210-100-N-28. Arxiu Comarcal Pallars Sobirà (1954)