al contingut a la navegació Informació de contacte

Ajuts Gestió forestal sostenible 2022 (ANNEX 5). Finançament Fons FEDER: concedit

DIMARTS 21 NOVEMBRE 2023

L’Ajuntament del Pont de Suert ha estat beneficiari d’un ajut per a les actuacions incloses dins de l’Annex 2: Xarxa viària forestal per a la gestió dels boscos (Exp. LL50525322) per import de 27.437,43 € en el  marc de Resolució ACC/2664/2022, de 16 d’agost, per la qual es convoquen per a l'any 2022 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (operació del PDR 08.05.02), la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació del PDR 04.03.03), les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació del PDR 08.05.01) i la prevenció d'incendis forestals i restauració del potencial forestal (operació del PDR 08.03.01) (ref. BDNS 644849) (DOGC núm. 8749, de 8 de setembre de 2022).

L’execució de les actuacions objecte de l’ajut han estat les següents:

- Obertura de línia de defensa amb eliminació de restes in situ a la forest Bosc de Viu CUP L-247 (4.51 ha)

- Obertura de línia de defensa amb eliminació de restes en pista a la forest Bosc de Viu CUP L-247 (3.93 ha)

- Actuacions puntuals i construccions obra civil. Cuneta >250m a la forest Camporan CUP L-249 (1 unitat)

- Actuacions puntuals i construccions obra civil. Cuneta <250m a la forest Camporan CUP L-249 (1 unitat)

- Actuacions puntuals i construccions obra civil. Cuneta >120m a la forest Campòran CUP L-249 (1 unitat)

El 57% de l’ajut ha estat finançat pel DACC (15.639,33 €) i el 43% ha estat finançat pel fons FEADER (11.798,10 €).