al contingut a la navegació Informació de contacte

Ajuts Gestió forestal sostenible 2022 (ANNEX 3). Finançament Fons FEDER: concedit

DIMARTS 21 NOVEMBRE 2023

L’Ajuntament del Pont de Suert ha estat beneficiari d’un ajut per a les actuacions incloses dins de l’Annex 2: Xarxa viària forestal per a la gestió dels boscos (Exp. LL30507622) per import de 30.007,35 € en el  marc de Resolució ACC/2664/2022, de 16 d’agost, per la qual es convoquen per a l'any 2022 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (operació del PDR 08.05.02), la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació del PDR 04.03.03), les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació del PDR 08.05.01) i la prevenció d'incendis forestals i restauració del potencial forestal (operació del PDR 08.03.01) (ref. BDNS 644849) (DOGC núm. 8749, de 8 de setembre de 2022).

L’execució de les actuacions objecte de l’ajut han estat les següents:

- Construcció de vials necessaris per a la gestió forestal sostenible (2.40 km) a la forest Bosc de Viu (CUP L-247):

PF15P (modificació últim tram traçat

PF16P (modificació traçat i allargament canvi PF17P)

PF17P (canvi per allargament PF16P)

PF10P

PF09P

PF11P

- Arranjament de vials necessaris per a la gestió forestal sostenible (1.53 km) a la forest Bosc de Viu (CUP L-247):

Coll de Farriure

Del Barranquet de l'Espinau fins Pollavia

- Actuació puntual i construccions obra civil (drenatge 9m) al Cantó 23 de la forest Bosc de Viu (CUP L-247):

PF09P (Fontetes de Gironi)

PF09P (Barranc de Pollavia)

PF10P (La Malera)

- Ampliació del radi de gir en terreny rocós a la forest Bosc de Viu (CUP L-247)

Coll de Farriure (Cantó 23)

- Ampliació pista en terreny rocós a la forest Bosc de Viu (CUP L-247)

Coll de Farriure (PF01E)

- Actuació puntual i construccions obra civil (drenatge 9m) a la forest Camporan (CUP L-249)

- Escullera de 20m a la forest Bosc Giroste i Salauta (CUP L-248) sector La Meia

- Aportació de material rocós a la forest Camporan (CUP L-249) Rodal 11h

- Aportació de material rocós a la forest Bosc Giroste i Salauta (CUP L-248)

Obaga de Comallonga

Obaga de Comallonga (corbes)

Bosc de Corroncui

El 57% de l’ajut ha estat finançat pel DACC (17.144,09 €) i el 43% ha estat finançat pel fons FEADER (12.933,26 €).