[dimecres, 16 d'octubre de 2019]

Anunci ajut concedit 

L'Ajuntament del Pont de Suert ha rebut de la Diputació de Lleida una subvenció per import de 13.288,26 € per al finançament del projecte “Millora de l’eficiència energètica i seguretat viària a Gotarta” dins de la línia d’ajuts del Pla d’Acció Local 2013-2016 de la Diputació de Lleida inclòs en el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) que té per objecte regular la cooperació econòmica de la Diputació de Lleida en la realització d’obres i la prestació de serveis de competència municipal a què fan referència els articles 66 i 67 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i preferentment, els que l’article 67 considera com de caràcter mínim.

https://www.diputaciolleida.cat/231-municipis/serveis-per-al-mon-local/pla-especific-de-la-diputacio-de-lleida-2013-2016/

 


Tornar

© Ajuntament del Pont de Suert
25520 El Pont de Suert ,Lleida | Telf. 973 690 005 | Fax. 973 690 293 | Email. ajuntament@elpontdesuert.cat