[dijous, 23 de desembre de 2021]

AJUTS GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 

Aquest Ajuntament ha rebut un ajut del DEPARTAMENT D'ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL i del FONS EUROPEU AGRÍCOLA I DESENVOLUPAMENT RURAL (FEADER) que va sol·licitar per a actuacions incloses a l'empara de la Resolució ARP/1474/2019, de 20 de maig, per la qual es convoquen per a l'any 2019 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la prevenció d'incendis forestals i restauració del potencial forestal, redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal, la xarxa viària per a la gestió dels boscos, les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics, la prevenció d'incendis forestals i restauració del potencial forestal i les inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals dins de l'expedient LL50517519 i de l'operació 08.03.01-Prevenció d'incendis forestals i restauració del potencial forestal-Annex 5 per a l'execució de les següents actuacions: Creació d'àrea de baixa càrrega combustible estratègica (2.30ha) a la zona de Colldeberri, obertura de línia de defensa amb eliminació de restes in situ (2 ha) i obertura de línia de defensa amb eliminació de restes en pista (2.65 ha) a la zona de Sant Nicolau de la forest de Camporan (CUP L-249): 

AJUT FEADER: 9.532,28 €

AJUT DEPARTAMENT D'ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL: 10.749,17 €

AJUT TOTAL CONCEDIT: 20.281,45 €

 


Tornar

© Ajuntament del Pont de Suert
25520 El Pont de Suert ,Lleida | Telf. 973 690 005 | Fax. 973 690 293 | Email. ajuntament@elpontdesuert.cat